Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Siyasətnamə

Siaysətnamə  Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülk

Ahıska türkləri Azərbaycanda

Ahıska türkləri Azərbaycanda  Sevil Piriyeva

Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə Oktay Sadıqov

Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə Oktay Sadıqov

"Müsəlman ermənilər" Regionda geosiyasi oyunların yeni iştirakçıları

"Müsəlman ermənilər" Regionda geosiyasi oyunların yeni iştirakçıları Etnosiyasi oçerklər

Qondarma erməni soyqırımı faktların dili ilə Taleh Cəfərov

Qondarma erməni soyqırımı  faktların dili ilə   Taleh Cəfərov