Qubadlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

VERGİ İŞİ TARİXƏN İ.H.ALIYEV S.S.SƏMƏNDƏROV

VERGİ İŞİ TARİXƏN   İ.H.ALIYEV   S.S.SƏMƏNDƏROV

İQTİSADİYYATIN VƏ İXRACIN DİVERSİFİKASİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İQTİSADİYYATIN VƏ İXRACIN DİVERSİFİKASİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT Elşən Hacızadə

SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT  Elşən Hacızadə

Azərbaycan İqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi

Azərbaycan İqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi   Elşən Hacızadə   Elşən Bağırzadə

VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA

VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA  Dərslik