Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

İqtisadi Diplomatiya X.Ə.Vəlizadə

İqtisadi Diplomatiya  X.Ə.Vəlizadə

Aqrar İqtisadiyyat Vahid Abbasov

Aqrar İqtisadiyyat  Vahid Abbasov Ali məktəb tələbələri üçün dərslik  

VERGİ İŞİ TARİXƏN İ.H.ALIYEV S.S.SƏMƏNDƏROV

VERGİ İŞİ TARİXƏN   İ.H.ALIYEV   S.S.SƏMƏNDƏROV

İQTİSADİYYATIN VƏ İXRACIN DİVERSİFİKASİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İQTİSADİYYATIN VƏ İXRACIN DİVERSİFİKASİYASININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT Elşən Hacızadə

SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT  Elşən Hacızadə