Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Azərbaycan İqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi

Azərbaycan İqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi   Elşən Hacızadə   Elşən Bağırzadə

VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA

VERGİLƏR VƏ VERGİTUTMA  Dərslik

İqtisadi təhlil

İqtisadi təhlil    DƏRSLİK     Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Milli iqtisadiyyat

Milli iqtisadiyyat    A.P.Qradov      Dərs vəsaiti

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi Dərslik