Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Dövlət maliyyəsi

Dövlət maliyyəsi Prof. Dr. Cihan Bulut    Elçin Süleymanov

DÜNYA İQTİSADİYYATININ TARİXİ

DÜNYA İQTİSADİYYATININ TARİXİ     Dərslik     AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD  UNİVERSİTETİ