Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

İqtisadi lüğət Camid Mövsümov

İqtisadi lüğət  Camid Mövsümov

Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti Əbülfəz Quliyev Nuray Əliyeva

Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti   Əbülfəz Quliyev  Nuray Əliyeva

Dini terminlər lüğəti Nəriman Seyidəliyev

Dini terminlər lüğəti  Nəriman Seyidəliyev

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti Adilə Nəzərova

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti  Adilə Nəzərova

İzahlı Monoqrafik Musiqi Lüğəti Əfrasiyab Bədəlbəyli

İzahlı Monoqrafik Musiqi Lüğəti   Əfrasiyab Bədəlbəyli