Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Etnogenez və yerin biosferi Lev Qumilyov

Etnogenez və yerin biosferi   Lev Qumilyov

Yaşıl inkişaf : Enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr

Yaşıl inkişaf : Enerji səmərəliliyi və alternativ mənbələr

Qeyri-Su mühitində titrləmə Bayram Rzayev

Qeyri-Su mühitində titrləmə Bayram Rzayev

Naxçıvan kəhrizləri Əlövsət Quliyev

Naxçıvan kəhrizləri  Əlövsət Quliyev

Atmosferdə işıq təzahürləri

Atmosferdə işıq təzahürləri   Şahin Əhmədov   Fərhad Mirzəyev