Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları

Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları F.F.Məmmədov

Günəş energetikası terminləri lüğəti

Günəş energetikası terminləri lüğəti  Fuad Məmmədov  Ülviyyə Səmədova  Qafar Hüseynov

Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı

Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı  ( Dərs vəsaiti )  F.M.Şirzadov

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları

Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları H.Əliyev adına  Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi V.İ.Nəsirov, Ə.R.Rüstəmov, N.N.Camalov, E.V.Nəsirov

Tribotexniki avadanlıq və vasitələr

Tribotexniki avadanlıq və vasitələr Bakı Mühəndislik Universiteti  Dərs vəsaiti F.M.Şirzadov