Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı Vüqar Əhməd

Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı  Vüqar Əhməd   Dərs vəsaiti

İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri VAQİF QASIMOV

İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri  VAQİF QASIMOV     Dərslik

Beynəlxalq Marketinq Müslümat Allahverdiyeva

Beynəlxalq Marketinq   Müslümat Allahverdiyeva  Dərslik

Beynəlxalq Biznes Fərhadi Püstə

Beynəlxalq biznes  Fərhadi Püstə    Dərs vəsaiti

MEXANİKA

Ümumi Fizika kursu üzrə məsələ həlli  MEXANİKA