Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Ümumi Biblioqrafiyaşunaslıq

Ümumi Biblioqrafiyaşunaslıq Z.H.Əliyev

Kitabxanaşunaslığa giriş Abuzər Xələfov

Kitabxanaşunaslığa giriş  Abuzər Xələfov

Heydər Əliyev və Azərbaycanda Kitabxana işi Abuzər Xələfov

Heydər Əliyev və Azərbaycanda Kitabxana işi Abuzər Xələfov

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları  Abuzər Xələfov  Azad Qurbanov

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi Abuzər Xələfov

Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi  Abuzər Xələfov