Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri Kamal Camalov

Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri  Kamal Camalov

Müasir Şəxsiyyət (Sosial-fəlsəfi təhlil) Məmməd Rzayev

Müasir Şəxsiyyət (Sosial-fəlsəfi təhlil) Məmməd Rzayev

Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü Razim Əliyev

Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü Razim Əliyev

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi İ.A.Axundov

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi  İ.A.Axundov

CƏMALƏDDİN ƏFQANİNİN SOSİAL-SİYASİ FƏLSƏFƏSİ Qəmər C.Mürşüdlü

CƏMALƏDDİN ƏFQANİNİN SOSİAL-SİYASİ FƏLSƏFƏSİ Qəmər C.Mürşüdlü Dərs vəsaiti