Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası

Qubadlı rayon MKS

Yeddi gözəl Nizami Gəncəvi

Yeddi gözəl Nizami Gəncəvi

Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvi

Sirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvi

LİRİKA

LİRİKA Nizami Gəncəvi

Низами Гянджеви Лирика

Низами Гянджеви   Лирика